Այս դասընթացը ներկայացնում է <<Սասնա ծռեր>> էպոսը`որպես բանահյուսական երկ`ստեղծված 8-10-րդ դարերում: