Ողջույն:

Աշխարհն արագ տեմպերով զարգանում է և բոլոր ոլորտներում ինչպես նաև կրթության ոլորտում փոխվում են պահանջները:Ժամանակին համընթաց քայլելու համար պետք է անընդհատ սովորել,զարգանալ և շարժվել առաջ:

Այս շաբաթների ընթացքում կծանոթանանք մի քանի էլեկտրոնային գործիքների,որոնք կարող ենք կիրառել աշխատանքի ընթացքում:

Այս շաբաթների ընթացքում կսովորենք կիրառել հետևյալ գործիքները.

1.