Հայոց լեզու                   

                      ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ                                                                9-րդ դասարան

                                                                                                         Դու մեր մեծ երթի գավազանակիր

                                                                                                         Դու մեր պատմության  մեծագույն                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    դիվան,                                                                                                  

                                                                                                          Մեր ազնվության գովասանագիր

                                                                                                          Մեր մտքի պահեստ,հոգու ժթևան:

                                                                                                          Անցյալին պարզված  դու մեր                                                                                                                      լսափող, 

                                                                                                           Եվ մեր խոսաթող գալիքին                                                                                                                         ուղղված :

                                                                                                           Դու մեր սրբություն կնքված                                                                                                                      Մեսրոպով,

                                                                                                            Նարեկացիով օծված ու յուղված...


    Դասընթացը պատրաստել է   Անի   Հակոբյանը

     Կոտայքի մարզի Զառի Ժ.Սարգսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 

      հայոց լեզվի և գրականության  ուսուցչուհի


             

Դասընթացը կազմված է  հետևյալ թեմաներից ՝

 • մեջբերվող խոսք.ուղղակի և անուղղակի
 • հեղինակի խոսքի դիրքը  մեջբերվող խոսքի նկատմամբ և կետադրությունը
 •  ուղղակի  խոսքի մեջբերումը պատմողաբար  
 • երկխոսական տեքստ,դրա կետադրությունը,առանձնահատկությունները          

   Մեջբերվող խոսքի ուսուցման խնդիրներն  են՝

 1. Սովորողի գրավոր և բանավոր ճիշտ խոսքի ,հմտությունների մշակում
 2. Իմացածը ամբողջացնելու,սովորածը կիրառելու հմտության զարգացում
 3. Գրագիտության ուսուցում,անսխալ մեջբերվող խոսքի վերարտադրություն
 4. Տեղեկատվական այլ աղբյուրներից օգտվելու հմտության ձևավորում
 5. Բառապաշարի հարստացում
 6. Մեդիահմտությունների ձեռքբերում,զարգացում

  Առարկայի նպատակները՝

 1. Վարել երկխոսություն՝պահպանելով կարգը և բարեկրթության նորմերը
 2. Ընկալել գեղարվեստական խոսքի տարբեր դրսևորումները
 3. Նկարագրել միևնույն իրադրությունը՝գործածելով  մեջբերվող խոսք
 4. Կազմել գիտական շարադրանք՝ կատարելով մեջբերումներ զանազան աղբյուրներից
 5. Ուղղակի խոսւը փոխակերպել անուղղակիի և հակառակը
 6. Մտքերն արտահայտել փոխնիփոխ՝պահպանելով խոսքի տրամաբանական ընթացքը

       


                                                  

   

«Մեր լեզուն ճկուն է ու բարբարոս,
Առնական է ,կոպիտ,բայց միևնույն պահին
Պայծառ է նա որպես մշտաբորբոք փարոս՝
Վառված հրով  անշեջ  դարերով հին»: