Այս դասընթացում կուսումնասիրենք «Մայրցամաքներ» թեման, որի ընթացքում սովողները կտեղեկանան  յուրաքանչյուր մայրցամաքի առանձնահատկություններին: 

Թիրախ խումբ՝ 4-րդ դասարանի աշակերտներ:

Դասընթացի տևողությունը՝