Ծանոթանալ ԱՀ կառուցվածքին, նրա մեջ մտնող սարքերի նախատեսվածությանը, իմանալ և ճանաչել համակարգչային ներածման և արտածման սարքավորումները/դրանց դերը և նշանակությունը, տիպերը, արտադրող ֆիրմաները, ինչպես նաև նշված սարքավորումների ժամանակակից տեսականիին/: