Ուսումնական հաստատություն՝  <Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան> ՊՈԱԿ

Մոդուլ՝ <Հիգիենայի և սննդի անվտանգություն ապահովում> /36 ժամ/

Դասավանդող՝ Ա. Պետոյան

Թեմա՝ <Սննդի անվտանգություն>

Թեմայի նպատակ..

  • կարևորել սննդի անվտանգությունը
  • հասկանալ ինչպես է սնունդը դառնում անապահով
  • ճանաչել սննդից առաջացող հիվանդությունները և դրանց կանխարգելումը

Ամեն տարի միլիոնավոր մարդիկ հիվանդանում են անապահով սննդի պատճառով: Սնունդ սպասարկող հաստատությունները աշխատում են սննդից առաջացող հիվանդության դեպքերի նվազեցման ուղղությամբ: Արդյունքում սննդից առաջացած հիվանդությունների դեպքերի թիվը տաիների ընթացքում նվազել է: Այնուամենայնիվ ՀՍՁ-ները դեռևս ունեն բազմաթիվ խնդիրներ՝ կապված սննդի անվտանգության հետ: Այդ պատճառով թեման կարևոր է և արդիական: