Մոդուլ՝ Տեքստային խմբագրիչներ

Թեմա՝ Աղյուսակների կիրառումը տեքստային խմբագրիչներում - 12 դասաժամ

Դասավանդող՝ Կարինե Գրիգորյան

Ուսումնական հաստատություն՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան

Աշխատանքային աղյուսակներ Microsoft Word- ում

Տվյալների ներկայացման աղյուսակային եղանակը տարածված է ու կիրառվում է գործարարական թղթակցության ու կառավարչական բնույթի փաստաթղթերում: Տեքստային խմբագրիչն /Word/ ունի աղյուսակների ստեղծման և գործածման զարգացած միջոցներ: 

Դասընթացի ընթացքում կսովորեք 

 • Աղյուսակների ստեղծում, տվյալների ներանցում.
 • Աղյուսակների խմբագրում
 • Տողերի և սյուների  ընդմիջարկում ու հեռացում
 • Վերնագրերի ձևավորում
 • Աղյուսակների ֆորմատավորում
 • Borders and Shading հրամանը
 • Tabels end border վահանակը: եզրագծման գործիքների նշանակությունը
 • Աղյուսակների հետ օգտագործվող հրամանային մենյուի կետերը
 • Վիճակագրական  տվյալներ պարունակող աղյուսակներում թվային արժեքների հետ հաշվարկային գործողությունների կատարման ֆունկցիաները
 • Տեքստային, թվային տվյալներ պարունակող աղյուսակներում թվային արժեքների հետ հաշվարկային գործողությունների կատարման ֆունկցիաները
 • Տվյալների դասակարգումը աղյուսակներում

Յուրաքանչյուր թեմայի մեջ տեղադրված են գործնական կարողություննեը ձևավորող առաջադրանքներ։

Մաղթում եմ հաճելի և արդյունավետ ուսումնառություն։