Ջուրը կյանքի  աղբյուր է։ Առանց ջրի երկրի վրա կյանք չի կարող լինել։