Տեղեկություն Արտաշեսյանների արքայատոհմի երեք հզոր արքանների և նրանց օրոք տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների մասին