Ուսուցման տարբեր մեթոդները և մոտեցումները որպես հաղորդակցման,ուսուցման և փորձի ձեռքբերման միջոց

     Ողջու՜յն ,հարգելի մասնակիցներ․․․


    

Այս դասընթացի նպատակն է առաջարկվող մեթոդների կիրառման միջոցով ավելացնել ուսուցիչների կողմից նյութերի մատուցման հետաքրքիր հնարները՝ դասավանդման ընթացքը դարձնել ավելի ակտիվ, մասնակցային և խրախուսել վերլուծական, քննադատական միտքը աշակերտների շրջանում։