Դասընթացի նպատակն է 

  •  ներկայացնել  հետաքրքիր փաստեր  հայտնի ֆիզիկոսների և նրանց նվաճումների  մասին։
  •  Ստեղծել  խաղ-առաջադրանքներ առցանց գործիքներով,  որոնք կնպաստեն  ֆիզիկա առարկան ավելի լավ յուրացնելու համար։ 
Դասընթացի տևողությունը 4 շաբաթ է։