Հարգելի մասնակիցներ`

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ, որ այս դասընթացի օգնությամբ ավելի հարստացնենք  մեր գիտելիքները հայկական նշանավոր արքայատոհմերից մեկի՝ Արտաշեսյանների  ժառանգության և կառավարման  մասին: <<Մեծ Հայքի Արտաշեսյանների թագավորությունը>>  թեմայով այս դասընթացում նախատեսում եմ կատարել հիմնախնդիրների հետազոտում, վերլուծություններ, թեստային աշխատանքներ, նոր  տեխնոլոգիաների   օգտագործում, եզրակացությունների հանգում,  հետքրքիր   մտքերի  փոխանակումսկզբնաղբյուրների   օգտագործում:

Դասընթացս բաղկացած է 4 մասից`

Թեմա 1-Արտաշես Ա-ն:Միավորիչ գործունեությունն ու բարեփոխումները

Թեմա 2-Տիգրան Մեծի աշխարհակալ տերությունը

 Թեմա 3-Հայ-հռոմեական պատերազմը

Թեմա 4-Արտաշեսյան թագավորության անկումը