<<Մեծ Հայքի Արտաշեսյանների թագավորությունը>>թեմայով այս դասընթացում նախատեսում եմ կատարել հիմնախնդիրների հետազոտում,վերլուծություններ,թեստային աշխատանքներ,նոր տեխնոլոգիաների օգտագործում,եզրակացությունների հանգում,հետաքրքիր մտքերի փոխանակում:

Դասընթացը բաղկացած է 4 մասից՝

Թեմա 1-Արտաշես 1-ի գահակալումը

Թեմա 2-Արտաշես 1-ի բարենորոգումները

Թեմա 3-Տիգրան Մեծի գահակալությունը

Թեմա 4-Արտաշեսյան թագավորության անկումը