<<Մեծ Հայքի Արտաշեսյանների թագավորությունը>>թեմայով այս դասընթացում նախատեսում եմ կատարել հիմնախնդիրների հետազոտում,վերլուծություն,թեստային աշխատանք,սկզբնաղբյուրների օգտագործում:

Դասընթացը բաղկացած է 4 մասից.

Թեմա 1-Արտաշես Ա-ի գահակալումը

Թեմա 2-Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները

Թեմա 3-Տիգրան Մեծի գահակալությունը

Թեմա 4-Արտաշեսյան թագավորության անկումը