Հարգելի մասնակիցներ․

Ցանկանում եմ տեղեկացնել,որ « Առակների,հեքիաթների,խաղիկ-տաղիկների,առասպելների,ասացվածքների ուսուցումը տարրական դասարաններում» թեմայով դասընթացում կծանոթանաք ժողովրդական բանահյուսությանը,նրա նմուշներին՝առակներ, առած - ասացվածքներ, տաղիկ- խաղիկներ, հեքիաթներ ու առասպելներ և այլն։Ակնհայտ է,որ տարրական դասարաններում ուսուցանվող առած - ասացվածքները, առակները, տաղիկ- խաղիկները, հեքիաթներն ու առասպելները և այլն , ունեն իրենց դրական ազդեցությունը երեխաների  ներաշխարհի զարգացման վրա: Կծանոթանանք տարրական դասարաններում ուսուցանվող ժողովրդական բանահյուսության նմուշներին։

Դասընթացը տևելու է 4 շաբաթորի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք  դասընթացում  տեղադրված  ֆորումների  

 օգնությամբ:

Յուրաքանչյուր շաբաթ Ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը:

Մաղթում եմ  հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք: