Վիրուսներ։Նախակորիզավոր և կորիզավոր բջիջներ, կառուցվածքն ֆունկցիաները։