Որևէ տարածքի կամ երկրի բնակչությունը        (ազգաբնակչությունը) տվյալ տարածքի բնակիչների ամբողջությունն է, որի թիվը փոփոխվում է բնական (սերնդափոխություն) կամ մեխանիկական (միգրա-ցիաներ, գաղթ) շարժերի միջոցով:                           Բնակչությունը նյութական բարիքների գլխավոր ստեղծողն է: Ենթադրվում է, որ մարդկության գոյության ամբողջ ժամանակահատվածում ծնվել է շուրջ  81 մլրդ մարդ, իսկ մահացել՝ 74 մլրդ: Հետաքրքիր է, որ երկու հազար տարի առաջ երկրագնդի վրա ապրում էր մոտ 230 մլն մարդ:

Աշխարհի բնակչությունն այսօր կազմում է ավելի քան 7 մլրդ մարդ: Այժմ բնակչությունն աճում  է տարեկան 80100 մլն –ով