Բնության պահպանության նպատակն է պահպանել բնական հարստությունները,նպաստել դրանց վերարտադրմանը և ապահովել արդյունավետ օգտագործումը,կանխել բնության վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցությունները,ապահովել մարդու և բնության կենսագործունեության ներդաշնակությունը։