«Պարզ նախադասության տեսակների ուսուցումը և սովորողների խոսքի զարգացումը ավագ դպրոցում»