Այս դասընթացը ներառում է օրգանիզմի ներքին միջավայրի բաղադրամասերը, ավշի, հյուսվածքային հեղուկի, արյան բաղադրությունը, գործառույթները։