Առարկան՝ գրականություն
Դասարանը՝ 9-րդ
Թեման՝  Մ.Խրենացի,«Բանահյուսական գանձերը»
Նպատակը՝  առժևորել առասպելներում արծարծված վեհ գաղափարները և այսօր ուղղորդվել այդ գաղափորներով
«Թեպետ մենք փոքր ածու ենք և թվով շատ սահմանափակ ու զորությամբ թույլ և շատ անգամ օտար թագավորությունների կողմից նվաճված, բայց և այնպես մեր աշխարհում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ սխրագործություններ են կատարվում»:
Մովսես Խորնացի