Ուսուցիչ՝ Ա.Ղարդյան                        «Մաս և ամբողջ­» թեմայի դասընթաց

     
     Դասընթացը մեկնարկում է 17.05.2021

    Դասընթացին կարող են մասնակցել 4-րդ դասարանի                                  աշակերտները:


        

                                        

  •  Թվի մասը գտնելը                                                
  • Թվի գտնելը, եթե հայտնի է մասը
  • Մասերի համեմատում
  • Կոտորակի տեսակները                                                     
  • Գիտելիքի ստուգում