Բջջի բաժանումն ընկած է օրգանիզմի կառուցվածքային բաղադրամասերի ինքնավերարտադրման հիմքում: