Ընդհանուր տեղեկություններ Հյուսիսային Ամերիկայի հայտնագործման պատմության, աշխարհագրական դիրքի, ափագծերի, մակերևույթի, կլիմայական գոտիների, ներքին ջրերի, բնական զոնաների մասին