Ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին                                                                                                                                                                    Այս դասընթացի հեղինակը Նոյեմբերյանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի դասվար Քնքուշ Բաղդասարյանն է: 
Դասընթացի միջոցով երեխաները

. գաղափար կկազմեն գոյականի՝ որպես խոսքի մասինրա տեսակներիթվիհոլովների վերաբերյալ,                                                                                                                                                    .ձեռք կբերեն նորագույն տեխնոլոգիաներից օգտվելու կարողություն:                                                                                                                                                                                                         .կհմտանան էլեկտրոնային ռեսուրսներով գոյականի վերաբերյալ  խաղ-առաջադրանքներ կատարելու մեջ,                                                                                                                                           .կկարողանան տեքստի շուրջ  կատարել քերականական աշխատանքներ,                                                                                                                                                                                          ..կկարողանան սովորածը կիրառել գործնականում, .                                                                                                                      .                                                                                                                  

 Դասընթացը  կարող է հետաքրքրել տարրական դասարանների և հայոց լեզվի ուսուցիչներին:                                                                                                                                                Դասընթացը կազմված է 4 թեմաներիցորոնցից յուրաքանչյուրի առաջին բաժինը տեսական նյութն էՏեսական նյութի յուրացումն ավելի դյուրին դարձնելու նպատակով տեղադրված  են նաև տեսանյութ և տեսասահիկՁեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու համար երեխաները պետք է կատարեն դասընթացում տրված հանձնարարություններըիսկ գիտելիքների ստուգում կատարվելու է հարցաշարերի միջոցովԱնհասկանալի հարցերի համար նախատեսված է "Ֆորումբաժինը,որը կարող է նաև հետաքրքիր ու արդյունավետ քննարկումների հարթակ դառնալ ոչ միայն ուսուցիչների, այլև աշակերտների համար: