Ես` Քրիստինե Ավգյանս, աշխատում եմ Սասունիկի միջնական դպրոցում` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի:  Սիրում եմ իմ սշխատանքս  և մեծ սիրով շփվում եմ իմ աշակերտների հետ: Այս դասընթացի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել ձևավաբանությանը: Այս դասընթացի ընթացքում ծանոթանալու ենք գոյականի, թվականի, ածականի և մակբայի տեսակների և կառուցվածքին: 

Դասընթացը տևելու է 4 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը: