Դասընթացը պատրաստել է Վիկտորիա  Հովհաննիսյանը։

Այն նախատեսված է 7-րդ դասարանում սովորող աշակերտների համար։ 

 Դասընթացի նպատակն է, որ սովորողը․  

  • Գիտակցի ինչ է ֆունկցիոնալ առնչությունը  իրական կյանքում, ինչպես  կարող է այն հանդես գալ  և կարևորի դրա հատկությունների վերլուծությունը՝ մտահանգումներ և եզրակացություններ կատարելու համար:

  • Ձեռք բերի մաթեմատիկական  գիտելիքներ և կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են պրակտիկ գործունեության մեջ կիրառելու, հարակից դասավանդվող առարկաներ ուսումնասիրելու համար:

ֆունկցիաներ