ՄԱՍԵՐ: ՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄ: ԿՈՏՈՐԱԿ, ՀԱՄԱՐԻՉ, ՀԱՅՏԱՐԱՐ; ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ԵՎ ԱՆԿԱՆՈՆ ԿՈՏՈՐԱԿ: