Ընդլայնել  Հայաստանի   հրաշալիքների  մասին

   ունեցած  ճանաչողական  գտելիքները: