Ծանոթություն գոյական խոսքի մասի հետ։Իմաման գոյականի մասին որոշ տեղեկություններ։