Բայի եղանակի քերական կարգի ուսուցման  հեռավար դասընթաց