Դասընթացում  ներկայացվում  է  Հովհաննես  Թումանյանի  մասին  տեղեկատվություն  ,  նրա  ստեղծագործության  ընդհանուր  բնութագիրը: