Դասընթացում ներկայացված են միացության տեսությանն առնչվող թեմաներ, խնդիրների լուծում, որոնք ավելի դյուրին ու մատչելի  կդարձնեն նյութի ընկալումը 9-րդ և 12-րդ դասարաններում: