Ողջույն հարգելի մասնակիցներ։Այս դասընթացի հիմնական նպատակն է ապահովել սովորողների կրթական այնպիսի մակարդակ,որը կնպաստի տեսական և գործնական բնույթի խնդիրների ինքնուրույն և ստեղծագործաբար լուծմանը։Իսկ այդպիսի մակարդակ ապահովելու համար կարևոր նշանակություն ունի հետազոտական բնույթի ուսումնական գործունեության կազմակերպումը։              Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ։

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝ Գայանե Վարդանյան։