Մանկավարժական աշխատակիցների համար իրականացվող այս 4 շաբաթյա դասընթացում վերապատրաստվողները կկարողանան օտար լեզվի ուսումնական գործընթացում  արդյունավետ կիրառել ՏՀՏ գործիքներ: Վերապատրաստումը հնարավորություն կտա դասվանդողներին ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ ՏՀՏ գործիքների միջոցով խթանել աշակերտների օտար լեզուների հաղորդակցման, լսողական, բառապաշարի և գրավոր խոսքի զարգացմանը։