Այս դասընթացի ժամանակ՝

1.Ներկայացվում է տրանսպորտային միջազգային գլխավոր ուղիները, նրանց նշանակությունը:

2.Ներկայացվում են միջազգային ծովային ուղիները, նրանց նշանակությունը:

3.Ներկայացվում են միջազգային հաղորդակցության գլխավոր ուղիները:

4.Ներկայացվում է միջազգային նշանակության երկաթուղային ցանցը:

5.Ներկայացվում են միջազգային ավտոմոբիլային ուղիները, խողովակաշարերը: