Տարածության սահմանափակված մասը կոչվում է երկրաչափական մարմին, իսկ մարմինը սահմանափակող կետերի բազմությունը՝ մարմնի մակերևույթ: