Ողջույն, հարգելի մասնակիցներ:

Ցանկանում եմ Ձեզ տեղեկացնել, որ այս դասընթացում  կներկայացնեմ Քառակուսային հավաասարումներ թեման: Ներկայացված կլինեն պաշարներ, որոնք  կօգնեն ավելի հետաքրքիր ուսումնասիրել տվյալ թեման, կատարել պարզագույն հաշվարկներ,կիրառել բանաձևեր  ինչպես նաև կկարողանաք կառուցել գրաֆիկներ ու խմբագրել դրանք:Ներկայացված կլինեն պաշարներ  Y=ax^2+bx+c  քառակուսային ֆունկցիայի վերաբերյալ,որոնք կօգնեն որոշել ,թե ինչ բանաձևով է որոշվում տրված հավասարումը:Այս գիտելիքները հետագայում կարող եք կիրառել մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի դասաժամերին:

https://elearning.armedu.am/pluginfile.php/1585/course/summary/Quadratic_function_graph_key_values.svg.png

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Հարգելի մասնակիցներ, մուտք գործեք «Ծանոթություն» ֆորում և ներկայացեք՝ ավելի անմիջական ու մտերմիկ մթնոլորտ ստեղծելու և արդյունավետ աշխատելու համար:

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝ Հեղինե Այվազյան՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ուռուտի միջնակարգ դպրոցի  մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի