Սույն հեռավար դասընթացը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցների 9-րդ դասարանի աշակերտների համար: Դասընթացի նպատակն է էլ ավելի խորացնել երեխաների գիտելիքները, ինչպես նաև զարգացնել հմտություններն ու կարողությունները: