Մոդուլը նախատեսված է համայնքային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող դասընթացների համար, նպատակն է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում կիրառել գրասենյակային փաթեթի (Microsoft Office) WORD 2013  ծրագիրը, զարգացնել նպատակային աշխատելու հմտությունները: