Հարգելի գործընկերներ,այս դասընթացի ժամանակ կուսումնասիրենք միջոցառումներ, դասեր,գործնական աշխատանքներ, որոնք հիմնականում աշակերտների մտահաղացումներն են, նրանց և իմ համագործակցությունը։Այս դասերի և միջոցառումների ընթացքում ինձ հաջողվել է աշակերտների մեջ խթանել երևակայություն,ինքնուրույնություն,ինքնակառավարում,ճաշակ,ստեղծագործական միտք։

Առաջին շաբաթ-Գործնական աշխատանքների օրինակներ

Երկրորդ շաբաթ-<<Դասը վարում են աշակերտները>>նյութերի դիտում և քննարկում

Երրորդ շաբաթ -<<Գրանկյունը>> դպրոցում նյութերի դիտում ,քննարկում

Չորրորդ շաբաթ-Առաջադրանքի կատարում,փորձի փոխանակում