• Հաղորդել գիտելիքներ  էլեկտրական  հոսանքի  մասին
  • Ծանոթացնել էլեկտրական  էլեկտրական շղթայի տարրերին՝  հոսանքի աղբյուր,  սպառիչ, անջատիչ և այլն:
  • Սովորեցնել կենցաղային  պարզագույն  սարքերը  հոսանքի աղբյուրին միացնելը և անջատելը.
  • Սովորեցնել ինքնուրույն  կազմել պարզագույն  էլեկտրական շղթայի սխեմա.
  • Սովորեցնել ինքնուրույն հավաքել  էլեկտրական շղթա
  • Ձևավորել պատկերացումներ  մեկուցիչի  և  հաղորդչի  վերաբերյալ
  • Սովորեցնել  էլեկտրական հոսանքից  օգտվելու  անվտանգության կանոնները