Դասընթացը աշակերտների մոտ ձևավորում է  HTML նշագծման լեզվի և CSS ոճերի աստիճանական աղյուսակների  վերաբերյալ գիտելիքներ, որոնք հնարավորություն կտան ուսանողներին ստեղծել պարզագույն կայքեր: