Կուումնասիրենք մեխանիկական էներգիայի տեսակները՝ կինետիկ և պոտենցիալ էներգիա