Դասընթացը նախատեսված է PowerPoint համակարգչային ծրագրի՝ ինչպես դպրոցական ծրագրով նախատեսված նախնական գիտելիքներ ստանալու, այնպես էլ լրացուցիչ նյութերի ուսուցման համար:

 Ուսուցվող նյութի գործնական մասը կառուցված է աշակերտների մոտ հետաքրքրություններ առաջացնելու սկզբունքով: Աշակերտը ընտրում է թեմա՝ ըստ սեփական նախասիրությունների, ուսումնասիրում և նյութեր է հավաքում այդ թեմայի շրջանակներում, կիրառում է դասընթացը ըստ իր նախասիրության:

   Որպես ամփոփում, աշակերտներին տրվում է առաջադրանք՝ կազել թեստեր ցածր դասարանների աշակերտների համար, որոնք կարելի է կիրառել որպես թեմատիկ աշխատանքներ: Սա նաև անցած նյութերի կրկնություն է: