Դասընթացը նախատեսված է դասվարների ,տարրական դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների և մաթեմատիկայով հետաքրքրված անձանց համար: