Դասընթացի նպատակն է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման գործընթացին աջակցելը։ 

Ներառումն սկսվում է ընտանիքում, շարունակվում դպրոցում և կայանում է հասարակության մեջ։