Դասընթացը ընդգրկում է Աֆրիկա մայրցամաքի աշխարհագրական դիրքը , ափագիծը, ռելիեֆը, օգտակար հանածոները, կլիման , ներքին ջրերը , բնական զոնաները:Կներկայացնեմ նաև Եգիպտոսը , որը ոչ միայն Աֆրիկայի, այլ նաև աշխարհի ինքնատիպ երկրներից է, որը անջնջելի հետք է թողել մարդկային քաղաքակրթության մեջ: