Ողջո՜ւյն հարգելիներս.....

Դասընթացի  նպատակն  է  գաղափար  տալ  էլեկտրական  հոսանքի, էլեկտրական  հոսանքը  բնութագրող  ֆիզիկական  մեծությունների ՝

1. հոսանքի ուժի որպես  ֆիզիկական մեծության ,նրա  չափման միավորի և չափման  եղանակի ,ամպերաչափի  շղթային  միացնելու  առանձնահատկությունների մասին:

2.էլեկտրական  լարման  որպես  ֆիզիկական մեծության նրա  չափման  միավորի , վոլտաչափի  շղթային միացնելու  առանձնահատկությունների մասին:

3.էլեկտրական դիմադրության   որպես  ֆիզիկական  մեծության  չափման  միավորի  մասին : Նյութի  տեսակարար  դիմադրության  և  չափման  միավորի  մասին:Ինչպես  է կախված  դիմադրությունը  հաղորդալարի  երկրաչափական  չափերից:

4.Օհմի  օրենքի  մասին: