Քիմիան  դա  ամենակարող  գիտություն  է, ամենուր  է,  ամենքիս  հետ է: 

ՔԻՄԻԱՅԻ  ԴԵՐԸ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ `

  • Քիմիան  և  կենսաբանությունը
  •  Քիմիան  և  աշխարհագրությունը
  •  Քիմիան  և  պատմությունը
  •  Քիմիան  և  գրականությունը

<<ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ԻՄԱՍՏԸ  ՈՉ  ԹԵ  ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ  ՔԱՆԱԿԻ  ՄԵՋ  Է, ԱՅԼ  ԻՄԱՑԱԾԸ  ԼԻԱՐԺԵՔ  ԵՎ  ՃԻՇՏ   ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ>>ԴԻՍՏԵՐՎԵԳ: